Oppfordrer kommuner til å gjøre lokaler tilgjengelig for frivilligheten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen, sammen med LNU og KS, har sendt brev til fylkeskommuner og kommuner med oppfordring om å stille sine lokaler til rådighet for frivillige organisasjoner.

I forbindelse med krigen i Ukraina har regjeringen økt bevilgningen med 50 millioner kroner til frivillige organisasjoner som bidrar til inkludering og integrering av nyankomne fordrevne. Mange av de som ankommer Norge fra Ukraina er barn, som har behov for å inkluderes i aktivitet og det krever tilgang på lokaler.

– Skolene våre er steder for mer enn kun undervisning. Lokaler er viktig for å skape møteplasser som er trygge og inkluderende. Spesielt er skolens lokaler ofte godt egnet, ettersom de er ledige på kveldstid og har flere bruksmuligheter, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Stort behov for tilgang til lokaler

Det har siden 2021 pågått et tverrdepartementalt arbeid som har jobbet med oppfølging av flere tiltak for å sikre frivilligheten tilgang til lokaler. Krigen i Ukraina har ytterligere aktualisert behovet.

– Vi vil at flere skal få delta og da vet vi at korps, idretten, 4H og andre lag og foreninger roper etter tilgang til lokaler. Derfor oppfordrer vi nå alle kommuner og fylkeskommuner til å åpne opp lokale sine sånn at flere kan være med, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

– Regjeringas mål er at frivilligheten skal ha god tilgang på lokaler slik at flere kan delta i kultur, idrett og frivillighet. Da må vi jobbe sammen på tvers av forvaltningsnivåer og departementer, og det er grunnen til at vi nå sender dette brevet, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Les brevet her.

Brevet er utarbeidet i fellesskap mellom Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, KS og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).