Om Respons

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en landsomfattende konferanseserie for en fremtidsrettet og inkluderende utenrikspolitikk.

Bakteppet for konferanseserien er blant annet Russlands invasjon av Ukraina og endringer i Europas sikkerhetspolitiske orden, økende rivalisering og spenning mellom stormakter, utfordringer i det internasjonale samarbeidet, utviklingspolitiske konsekvenser, flyktninge- og migrasjonsbevegelser samt den overordnede kampen mot klimaendringene.

Målet for konferanseserien er å skape et forum for debatt rundt og videreutvikling av norsk utenrikspolitikk. Vi vender oss mot norske forsknings-, næringslivs-, kultur- og teknologimiljøer for innspill til og diskusjon om de noen av de store spørsmålene i vår tid. Innspill og ideer fra konferanseserien skal bidra til å identifisere norske utenrikspolitiske initiativ og mulige handlingsrom sammen med våre internasjonale partnere.

Konferansene skal løfte debatten om fremme av norske interesser, demokrati, sikkerhet og verdier i en verden preget av uro og uforutsigbarhet.

Ta gjerne kontakt med oss på respons@mfa.no.