Prop. 98 S (2023–2024)

Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2024/2025)

Norske reindriftsamers landsforbund og staten ble 8. februar 2024 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 225 mill. kroner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget