Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Reindriften er en unik urfolksnæring både i nasjonal og internasjonal sammenheng.
Reindriften er en unik urfolksnæring både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Foto: T. Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt

Gjennom den norske grunnloven og internasjonal folkerett er myndighetene pålagt en rekke forpliktelser, som skal sikre urfolks rettigheter.

Den samiske befolkningen har opparbeidet seg en historisk rett til å drive reindrift i Norge.

Reindriften er allment anerkjent som en helt spesiell samisk næring, som danner et viktig grunnlag for å bevare samisk kultur, samfunnsliv og språk.

Å legge til rette for en økonomisk, økologisk og kulturelt bærekraftig reindrift, er derfor avgjørende for at norske myndigheter skal oppfylle sine forpliktelser ovenfor den samiske befolkningen.