Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Reinkjøtt er smaken av vidda.
Reinkjøtt er smaken av vidda. Foto: Skodi Rein AS

Det finnes omlag 250.000 tamrein i Norge i dag. Det eksakte antallet varierer fra år til år. Det gjennomsnittlige slakteuttaket er på landsbasis 33 prosent av vårflokken – eller omlag 85.000 rein årlig.

Med en gjennomsnittsvekt på 22,5 kilo, gir dette et slaktekvantum på 1900 tonn. Reineiernes private forbruk utgjør om lag 300 tonn, resten omsettes i markedet – via vel 20 registrerte slakterier i Norge.

I et normalår sendes rundt 1100 tonn reinkjøtt ut i markedet, i form av produkter med ulik bearbeidingsgrad.

Populært produkt

De siste årene er kvalitet og historien bak produktene blitt stadig viktigere for forbrukerne. I et marked der matmangfold og matopplevelser blir stadig mer etterspurt, har reinkjøtt en naturlig plass. Det er blant de unge at forbruket av reinkjøtt øker mest.

Reinkjøtt er smaken av vidda – dyrene beiter i villmark, følger årstidsvariasjonene og preges av omgivelsene. Naturen er grunnlaget og bakteppet for de gode assosiasjonene vi har som naturelskende konsumenter og innkjøpere. I tillegg er reinsdyrkjøtt sunt.   

Potensial for økt verdiskaping

Reindriften har et unikt utgangspunkt og mange fortrinn. Etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er god og fortsatt økende. Dette har også påvirket produsentprisen positivt.

Reindrift har potensial til økt verdiskaping langt utover dagens nivå. Det er betydelige muligheter knyttet til videreforedling av reinkjøtt og biprodukter fra rein, reiseliv og formidling av reindriftssamisk kultur og levesett.

Reindriften er også en unik arena for læring og omsorg, der flere generasjoner reineiere kan utøve en næring og kultur i fellesskap. Det handler om utvikling av levedyktige virksomheter, bygd på egen solid kunnskap og erfaring, og som leverer kvalitetsprodukter som markedet etterspør.