Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens - "The silent pandemic" er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Når bakterier blir resistente mot antibiotika mister medisinen effekt, og det blir vanskeligere å behandle sykdommer. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelige utfall. Ifølge Verdens helseorganisasjon dør årlig minst 700 000 mennesker av resistente bakterier. Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

NRF-ku. Lyngen i Troms.

Om antibiotikabruk i norsk landbruk

Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og i norsk husdyrhold også er lav.

Forskning - Antibiotika

Norge tar en global lederrolle

Regjeringen har satt tydelige mål for å redusere bruken av antibiotika, og Norge er en pådriver i arbeidet med å kutte antibiotikabruken globalt.

Siste om antibiotikaresistens

Fra venstre: sjef for humanitære operasjoner i FAO, Rein Paulsen, sjef for ressursmobilisering og samarbeid med privat sektor, Alexander Jones, nestleder i FAO Beth Bechdol, statssekretær Wenche Westberg og FAOs sjefsøkonom, Maximo Torrero.

FAO og Norge har felles mål for global matsikkerhet

Nyhet 30.03.2023

Nestleder i FN organisasjonen for mat og landbruk (FAO), Beth Bechdol, møtte statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, for en samtale om den globale matsikkerhetssituasjonen, og samarbeidet mellom FAO og Norge.

Lam.

Antibiotikaresistens er et lite problem i Norge

06.09.2022

Hvert år tar Mattilsynet flere tusen prøver av mat, dyr, fisk, omgivelser, vann og fôr. En av de tingene Mattilsynet leter etter er antibiotikaresistente bakterier. Årets oppsummering viser få funn i Norge, men problemet vokser internasjonalt.