Antibiotikaresistens er et lite problem i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hvert år tar Mattilsynet flere tusen prøver av mat, dyr, fisk, omgivelser, vann og fôr. En av de tingene Mattilsynet leter etter er antibiotikaresistente bakterier. Årets oppsummering viser få funn i Norge, men problemet vokser internasjonalt.

Resistente bakterier skapes i all hovedsak av overdreven og uforsvarlig forbruk av antimikrobielle legemidler. Derfor er det svært viktig å kun bruke antibiotika når det er tvingende nødvendig.

I Norge er forekomsten av bakteriellresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antimikrobielle midler, et varsomt forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier.