Forsiden

Antibiotikaresistens er et lite problem i Norge

Hvert år tar Mattilsynet flere tusen prøver av mat, dyr, fisk, omgivelser, vann og fôr. En av de tingene Mattilsynet leter etter er antibiotikaresistente bakterier. Årets oppsummering viser få funn i Norge, men problemet vokser internasjonalt.

Resistente bakterier skapes i all hovedsak av overdreven og uforsvarlig forbruk av antimikrobielle legemidler. Derfor er det svært viktig å kun bruke antibiotika når det er tvingende nødvendig.

I Norge er forekomsten av bakteriellresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antimikrobielle midler, et varsomt forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier.