Om antibiotikabruk i norsk landbruk

Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og i norsk husdyrhold også er lav.

Norge er blant landene som bruker minst antibiotika

Regjeringen har satt flere tydelige mål for redusert og riktigere bruk av antibiotika i Norge. Norsk husdyrnæring, veterinærer og bønder har i en årrekke arbeidet med å redusere bruken av antibiotika. Arbeidet gir resultater.

Det europeiske legemiddelverket utarbeider årlige rapporter over antibiotikaforbruket i europeiske land som viser gang på gang at Norge er blant landene som bruker minst antibitika i husdyrproduksjonen. 

Antibiotikaforbruk
Antibiotikaforbruk (i mg) per kilo biomasse dyr, inkludert fisk (2016) Foto: Det europeiske legemiddelverket.