Urbant landbruk

Det urbane landbruket gjør byene og tettstedene grønnere og triveligere. Det gir rom for økt naturmangfold, bedre folkehelse og økt verdiskaping gjennom nye forretningsmodeller for gårdbrukere og andre produsenter. Byene blir også mer robuste i møte med klimaendringer og økt nedbør. Å bruke byer og tettsteder til dyrking, beplantning og grønnstrukturer, gjerne kombinert med andre formål, bør i økende grad bli en del av byplanlegging og ny næringsutvikling.

Urbant landbruk.

Strategier for urbant landbruk

Den nasjonale strategien for urbant landbruk skal stimulere til at enda flere lokalsamfunn legger til rette for urbant landbruk i byer og tettsteder.

Urbant landbruk.

Hvor finnes mer informasjon?

Nettsider, veiledere, handlingsplaner m.m.

Siste om urbant landbruk

Takhage på toppen av Regjeringskvartalet 6 (R6)

Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 2/2022

08.06.2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om inspeksjon av bruer på skogsbilveier.

Urbant landbruk Økern torg.

Fylkesnytt frå Vestland 1/2022

23.02.2022

Her kjem ny utgåve av Fylkesnytt frå Statsforvaltaren i Vestland. Her kan du mellom anna lese artiklar om satsing for berekraftig landbruk.

Dokumenter

Dyrk byer og tettsteder - Nasjonal strategi for urbant landbruk

Plan/strategi Dato: 09.02.2021

Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.