Flere nyheter om Urbant landbruk

 • Oppfordrer kommuner til å dyrke mat

  10.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale strategien for urbant landbruk har inspirert til økende aktivitet i landets kommuner. For å sette fart på utviklingen lanserer NIBIO en veileder som gir kommunene tips og råd for å lykkes med lokale dyrkingsprosjekter.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 1/2024

  10.01.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om bærekraftige embeter.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 2/2023

  07.06.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om regionalt miljøprogram og RMP-tilskudd.

 • Fylkesnytt fra Agder 1/2023

  25.01.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om Sørlandssamlinga.

 • Fylkesnytt frå Vestland 2/2022

  21.09.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Her kjem ny utgåve av Fylkesnytt frå Statsforvaltaren i Vestland. Her kan du mellom anna lese om den årlege landbrukskonferansen, med tema Landbruket i Vestland mot 2030.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 2/2022

  08.06.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om inspeksjon av bruer på skogsbilveier.

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 1/2022

  27.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om ny strategi for grønn varme i nord.

 • Fylkesnytt fra Nordland 1/2022

  06.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om beitekrise i reindrifta i Nordland.

 • Fylkesnytt frå Vestland 1/2022

  23.02.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Her kjem ny utgåve av Fylkesnytt frå Statsforvaltaren i Vestland. Her kan du mellom anna lese artiklar om satsing for berekraftig landbruk.

 • Fylkesnytt fra Innlandet 2/2021

  22.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om bærekraftspris til urbant landbruksprosjekt i Hamar.