Oppfordrer kommuner til å dyrke mat

Den nasjonale strategien for urbant landbruk har inspirert til økende aktivitet i landets kommuner. For å sette fart på utviklingen lanserer NIBIO en veileder som gir kommunene tips og råd for å lykkes med lokale dyrkingsprosjekter.

– Det er flott å se at stadig flere kommuner setter i gang med dyrkingsprosjekter. Med urbant landbruk kan flere bidra til mer lokal matproduksjon. At flere får kunnskap om både dyrking og bevaring av arealer bidrar til å styrke matsikkerheten i hele landet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Regjeringen ønsker at flere skal utnytte mulighetene for urbant landbruk. Det urbane landbruket er mangfoldig, og kan for eksempel være andelslandbruk, skolehager, takhager eller pallekarmer.