Finansieringsordninger i landbruket med relevans for urbant landbruk

Støtteordninger for landbruket.

Innovasjon Norges støtteordninger for landbruket:

  • Finansieringsordninger
  • Regionale prioriteringer(fylkene)

Det kan gis støtte til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer m.m. tilknyttet landbrukseiendommer.

Landbruksdirektoratets støtteordninger for landbruket:

Andelslandbruk.
Ødeverp andelsgård Skotselv. Foto: Kari Mette Høstvik

Innovasjon Norges andre generelle finansieringsordninger for oppstartsbedrifter og for innovasjon og utvikling(alle bransjer)

Oppstartsbedrifter kan få finansiering til å gjennomføre markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter. Innovasjon Norge har flere ordninger for finansiering av oppstart, både tilskudd og lån.

Tilskudd brukes oftere til prosjekter der samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet er betydelig og teknisk risiko er høy.

Tilskuddsordningen som egner seg spesielt for oppstart er delt opp i to faser:

  • Markedsavklaringstilskudd
  • Kommersialiseringstilskudd 

Oppstartlån er en ordning for kommersialisering av oppstartprosjekter med lavere teknisk risiko eller prosjekter som raskt trenger mye kapital for å styrke veksten og internasjonaliseringen av selskapet. 

Innovasjon Norges finansieringsordninger for innovasjon og utvikling

Salgsbod på bondens marked.
Salgsbod på bondens marked. Foto: Landbruks- og matdepartementet