Norske koalisjonsregjeringers varighet 1884 -

Oversikten omfatter regjeringer siden oktober 1895, da Francis Hagerups første regjering tiltrådte som første koalisjonsregjering etter at innføringen av parlamentarismen var innledet i 1884. Parlamentarisme innebærer at en regjering er avhengig av tillit fra et flertall på Stortinget.

  Regjering år mnd dg
  1 Jens Stoltenbergs andre regjering 2005- 2013 8   0   0
  2 Erna Solbergs regjering 2013-2021 7  11 29
  3 Per Bortens regjering 1965-1971 5   5   5 
  4 Kåre Willoch regjering 1981-1986 4   6 25
  5 Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001-2005 3 11 28
  6  Christian Michelsens regjering 1905-1907 2   7 12
  7 Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997-2000 2   5   0
  8 Francis Hagerups første regjering 1895-1898 2   4   3
  9 Wollert Konows regjering 1910-1912 2   0 18
10 Ivar Lykkes regjering 1926-1928 1 10 23
11 Francis Hagerups andre regjering 1903-1905 1   4 17
12 Abraham Berges regjering 1923-1924 1   1 25
13 Jan P. Syses regjering 1989-1990 1   0 18
14 Otto B. Halvorsens første regjering 1920-1921 1   0   1
15 Lars Korvalds regjering 1972-1973 0 11 28
16 Jens Bratlies regjering 1912-1913 0 11 11
17 Jonas Gahr Støres regjering 2021 - sittende 0 8 15
18 Jørgen Løvlands regjering 1907-1908 0   4 25
19 Otto B. Halvorsens andre regjering 1923 0   2 17
20 John Lyngs regjering 1963 0   0 28