Veteraner fra internasjonal tjeneste

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Orientering om reglene om FN-erstatning og FDs ordning

På vegne av norske veteraner ivaretar Forsvarsdepartementet oppgaven med å forberede FN-erstatningssaker til behandling og fremsender disse til FN for behandling. Her kan du lese mer om ordningen.

Regjeringen skal lage ny tiltaksplan for veteraner

Regjeringen skal lage en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier, før, under og etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

Ressurssider til kommuner om veteraner fra internasjonal tjeneste

I regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste oppfordres det til bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak i kommunene. Disse sidene vil bli bygd ut med eksempler og pekere videre til mer ressurser og informasjon om tematikken.

Aktuelt nå

Forsvarsministerens tale ved avduking av minnesmerket over falne nordmenn i Normandie 1944

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram holdt denne talen i forbindelse med avduking av minneplaten over falne nordmenn i Normandie 1944. Minneplaten er plassert på Normandieplassen ved Oslo Havn.

Lovendringer som skal styrke veteraners erstatningsrettslige vern er vedtatt

Stortinget vedtok regjeringens foreslåtte endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner ved første gangs behandling.

Derfor er 8. mai så viktig

8. mai er Norges frigjøringsdag, og vår veterandag. På denne dagen hedrer vi alle veteraner for deres innsats for Norge. Dette gjelder både veteranene fra andre verdenskrig og veteraner fra operasjoner som har kommet senere.