Veteraner fra internasjonal tjeneste

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Orientering om reglene om FN-erstatning og den ordning Forsvarsdepartementet har opprettet for håndteringen av slike krav

På vegne av norske veteraner ivaretar Forsvarsdepartementet oppgaven med å forberede FN-erstatningssaker til behandling og fremsender disse til FN for behandling. Her kan du lese mer om ordningen.

Ressurssider til kommuner om veteraner fra internasjonal tjeneste

I regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste oppfordres det til bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak i kommunene. Disse sidene vil bli bygd ut med eksempler og pekere videre til mer ressurser og informasjon om tematikken.

Skal bli enklere å være veteranfamilie

I regjeringens veteranmelding varsler forsvarsministeren tiltak for å bedre hjemmesituasjonen for barnefamilier, økt satsing på helse og mer forskning.

Aktuelt nå

Regjeringen følger opp våre veteraner

– Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norske kvinner og menn deltar på våre vegne. De opererer under krevende forhold, ofte med et høyt spenningsnivå. For dette fortjener de samfunnets dype anerkjennelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Lovendringer som skal styrke veteraners erstatningsrettslige vern er vedtatt

Stortinget vedtok regjeringens foreslåtte endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner ved første gangs behandling.

Felles nasjonalt veteranmonument

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har besluttet at det skal etableres et nasjonalt veteranmonument på Akershus festning. Monumentet reises for å hedre personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner eller deltatt i annen internasjonal tjeneste på vegne av Norge. Veteranmonumentet planlegges avduket 8. mai 2021.