Veteraner fra internasjonal tjeneste

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Er du veteran eller har en veteran i familien?

Klikk på overskriften over her for å komme inn på ressurssidene våre til deg som er veteran eller kjenner en veteran og vil ha mer informasjon om tilbudet som finnes.

Ressurssider til kommuner om veteraner fra internasjonal tjeneste

I regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste oppfordres det til bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak i kommunene. Disse sidene vil bli bygd ut med eksempler og pekere videre til mer ressurser og informasjon om tematikken.

I tjeneste for Norge - handlingsplan for veteraner

"I tjeneste for Norge" er regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. I august 2014 lanserte syv departementer den nye oppfølgingsplanen for veteraner for å følge opp regjeringens handlingsplan.

Aktuelt nå

Vurderer krigsinnsats fra 2. verdenskrig

I flere år har tre historikere på vegne av regjeringen søkt etter norske helter fra 2. verdenskrig som ikke har fått den heder og anerkjennelse de fortjener.

Tildeling av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Åtte soldater er i statsråd i dag tildelt høyt rangerte medaljer for sin innsats under militære operasjoner i Afghanistan. En av soldatene tildeles Krigskorset med sverd.

Militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2016

Regjeringen har gjort en helhetlig vurdering rundt norske militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2016.

Lettere å komme tilbake

Artikkel Sist oppdatert: 24.10.2012

– Dette er med på å åpne muligheten for at dere kan gjeninntre i Forsvaret, påpeker Flaggkommandør Bjørge Aase. Han er assisterende programdirektør for kompetanseprogrammet til Forsvarsdepartementet, og snakker til en lydhør forsamling med tidligere ansatte i Fanehallen på Akershus festning.

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan

Artikkel Sist oppdatert: 30.01.2018

Her er en kronologisk oversikt over de norske styrkene som har vært i Afghanistan.

Til toppen