Veteraner fra internasjonal tjeneste

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Er du veteran eller har en veteran i familien?

Klikk på overskriften over her for å komme inn på ressurssidene våre til deg som er veteran eller kjenner en veteran og vil ha mer informasjon om tilbudet som finnes.

Ressurssider til kommuner om veteraner fra internasjonal tjeneste

I regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste oppfordres det til bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak i kommunene. Disse sidene vil bli bygd ut med eksempler og pekere videre til mer ressurser og informasjon om tematikken.

I tjeneste for Norge - handlingsplan for veteraner

"I tjeneste for Norge" er regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. I august 2014 lanserte syv departementer den nye oppfølgingsplanen for veteraner for å følge opp regjeringens handlingsplan.

Aktuelt nå

Regjeringen følger opp våre veteraner

– Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norske kvinner og menn deltar på våre vegne. De opererer under krevende forhold, ofte med et høyt spenningsnivå. For dette fortjener de samfunnets dype anerkjennelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Rapport fra arbeidsgruppe om veteranerstatning er ferdigstilt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok fredag 17. januar rapporten fra arbeidsgruppen som har gjennomgått og vurdert erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Felles nasjonalt veteranmonument

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har besluttet at det skal etableres et nasjonalt veteranmonument på Akershus festning. Monumentet reises for å hedre personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner eller deltatt i annen internasjonal tjeneste på vegne av Norge. Veteranmonumentet planlegges avduket 8. mai 2021.