Handlingsplan for veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener.

Syv departementer står sammen om den nye oppfølgingsplanen for veteraner som kom i august 2014 - for å følge opp handlingsplanen "I tjeneste for Norge" som kom for noen år tilbake og er regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.

Oppfølgingsplan lansert august 2014

Nye viktige tiltak for veteraner - regjering lanserte oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» 26. august 2014.

I tjeneste for Norge

I tjeneste for Norge er regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.

Er du veteran?

Det finnes en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten.

Aktuelt nå

Nye viktige tiltak for veteraner

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.