Oppfølgingsplan august 2014

Nye viktige tiltak for veteraner - regjering lanserte oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» 26. august 2014.

Her kan du laste ned oppfølgingsplanen.

Nye viktige tiltak for veteraner

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun lanserte oppfølgingsplanen.

 
Den inneholder 27 nye tiltak for personell i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv statsråder i fellesskap.

 

For å møte disse utfordringene, skal det nå etableres tyngre nasjonale kompetansemiljøer på veteranenes spesielle erfaringer og behov. Saksbehandlingen i NAV skal sentraliseres for søknader som gjelder internasjonal tjeneste for Norge. Regjeringen vil se på muligheten for å kartlegge helsetilstanden til den enkelte etter to, fem og åtte år for å kunne forebygge og eventuelt følge opp senskader. Og sist, men ikke minst, har planen et fokus på å forenkle overgangen fra tjenesten i Forsvaret til arbeid i sivil sektor.

 

Her kan du laste ned oppfølgingsplanen.