Derfor er 8. mai så viktig

Innlegget ble sendt til flere aviser før 8. mai.

8. mai er Norges frigjøringsdag, og vår veterandag. På denne dagen hedrer vi alle veteraner for deres innsats for Norge. Dette gjelder både veteranene fra andre verdenskrig og veteraner fra operasjoner som har kommet senere.

Helt siden vi opplevde vår egen okkupasjon har Norge bidratt i kampen for demokrati og menneskeverd. Våre soldater har stått i krevende og risikofylte oppdrag. Det er samfunnets ansvar og plikt å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

Det er ikke slik at de verdiene våre veteraner har kjempet for er vunnet en gang for alle. Det russiske angrepet på Ukraina er også et angrep på demokratiet og på våre egne verdier.

Det er et historisk faktum at militære styrker fra Sovjetunionen spilte en viktig rolle i frigjøringen av Norge. Styrker fra både Russland og Ukraina kjempet sammen i andre verdenskrig, og befolkningen i begge land ble påført enorme tap og lidelser. Det er derfor uforståelig at Russland nå påfører Ukrainas befolkning en ny og meningsløs krig, med grusomme lidelser og tap av menneskeliv.

Krigen i Ukraina gjør vår egen markering av 8. mai enda mer aktuell. Ikke minst for de unge. Det er viktig at dagens unge får vite hva unge mennesker før dem har utrettet. Ikke minst hvorfor. Vi må aldri slutte å kjempe for de demokratiske verdiene som vårt samfunn er tuftet på. På menneskets ukrenkelighet og egenverdi, på rettsstatens prinsipper, og fred og frihet.

8.mai er dagen vi minnes de som har vært villig til å ofre alt for våre verdier og for vårt demokrati. 8. mai er dagen for å hedre alle de som har gjort og gjør verden til et tryggere og bedre sted for alle oss andre. 8. mai er dagen for å feire frigjøring og frihet.

Gratulerer med dagen!