Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8.mai.

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norges frigjøringsdag og den nasjonale veterandagen vil bli markert fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør.

8. mai er Norges frigjøringsdag og vår veterandag. På denne dagen hedrer vi alle veteraner for deres innsats for Norge. Dette gjelder både veteranene fra andre verdenskrig og veteraner fra operasjoner som har kommet senere.

Helt siden vi opplevde vår egen okkupasjon har Norge bidratt i kampen for demokrati og menneskeverd. Våre soldater har stått i krevende og risikofylte oppdrag. Det er samfunnets ansvar og plikt å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

H.M. Kongen vil være tilstede under markeringen 8.mai
H.M. Kongen vil være tilstede under markeringen 8.mai Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Det er ikke slik at de verdiene våre veteraner har kjempet for er vunnet en gang for alle. Det russiske angrepet på Ukraina er også et angrep på demokratiet og på våre egne verdier.

Krigen i Ukraina gjør vår egen markering av 8. mai enda mer aktuell. Ikke minst for de unge. Det er viktig at dagens unge får vite hva unge mennesker før dem har utrettet. Ikke minst hvorfor. Vi må aldri slutte å kjempe for de demokratiske verdiene som vårt samfunn er tuftet på. På menneskets ukrenkelighet og egenverdi, på rettsstatens prinsipper, og fred og frihet.

8.mai er dagen vi minnes de som har vært villig til å ofre alt for våre verdier og for vårt demokrati. 8. mai er dagen for å hedre alle de som har gjort og gjør verden til et tryggere og bedre sted for alle oss andre. 8. mai er dagen for å feire frigjøring og frihet.

 

Program 8. mai

Regjeringen vil være representert med statsråder flere steder i landet. Hoved-arrangementet vil skje på Akershus festning med H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen tilstede. Statsminister Jonas Gahr Støre vil holde hovedtalen.  

Bilder fra markeringen kan du finne her:

På Akershus festning er programmet som følger:

08.00: Flaggheis

10.30: Kransenedleggelse ved Retterstedet

11.00: Gudstjeneste i Akershus slottskirke

12.00: Åpen dag på festningen for publikum - Standplasser fra veteranorganisasjoner - Oppvisning av Torshovkorpset

12.20: Kransenedleggelse ved veteranmonumentet

13.00: Salutt

14.20: Målgang for «På hjul med veteraner» ved veteranmonumentet

15.00: Hovedseremoni og medaljeoverrekkelse på Festningsplassen:

- Overflyvning over Akershus festning

- Kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet

- Statsministerens tale

 - Soldatens tale ved Linda Bertheussen

- Medaljeseremoni

  • Lars William Lilleby - Forsvarets innsatsmedalje med rosett
  • Sigve Nærø Innselset - Forsvarets innsatsmedalje
  • Stian Woll - Forsvarets innsatsmedalje

15.45: Arrangementet avsluttes

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8.mai
Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8.mai

Pressekontakter:

Statsministerens kontor, Tor Borgersen mob. 90 93 89 87

Forsvarsdepartementet, Asgeir Spange Brekke mob. 90028061

Forsvarets veterantjeneste, Jostein Røraas, mob. 40828211