Regjeringens tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner (2024-2028)

Regjeringen fremmer med dette en tiltaksplan som vil gi bedre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Planen vil bli fulgt opp av de ansvarlige departementer. Veteraner fra Forsvaret, justissektoren og Utenriksdepartementet er omfattet.