Ny tiltaksplan for veteraner

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) la i dag fram regjeringens nye tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

Styreleder i Veteranforbundet SIOPS  Arve Marcelius Aasbak og forsvarsminister Bjørn Arild Gram ved fremleggelsen.
Styreleder i Veteranforbundet SIOPS Arve Marcelius Aasbak og forsvarsminister Bjørn Arild Gram ved fremleggelsen. Foto: Ellen Rømming, FD

Det jobbes kontinuerlig med forbedringer i arbeidet med anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Likevel er det fortsatt områder som må bli bedre. Syv statsråder står bak regjeringens nye tiltaksplan. 

– Veteranene gjør en viktig jobb for Norge, for vår sikkerhet og trygghet. De gjør en uvurderlig innsats, i ytterste konsekvens med fare for eget liv. Det skulle bare mangle at de får den anerkjennelsen og ivaretakelsen de fortjener, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Planen inneholder 31 tiltak innenfor områder som kommunikasjon og informasjon, ivaretakelse, kompetanse i hjelpeapparatet, forskning og bruk av veteraners kompetanse.

Det skal etableres en kompetansebase, som skal være en ressurs for veteraner og deres familier, og for alle som ellers kommer i berøring med veteraner. Det såkalte ettårsprogrammet, som har vært en viktig milepæl i veteranarbeidet, skal videreutvikles og kanskje utvides til to år. Det skal gjennomføres en ny levekårsundersøkelse og forskning på kvinnelige veteraner. Forsvarets veteransenter Bæreia er et unikt tilbud til veteraner og deres familier. Kapasiteten på Bæreia skal økes, slik at også veteraner fra internasjonal innsats får et tilbud.

Det vil videre bli gjort et arbeid i Forsvarets helseregister med digitalisering av registerdata som vil kunne gjøre fremtidige registerstudier bedre.

– Helseoppfølging er en sentral del av veteranivaretakelsen. Veteraner som trenger hjelp skal få det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Regjeringen mener at alle som har gjort tjeneste for Norge kan kalle seg veteraner. Tiltakene vil denne gangen også omfatte veteraner fra såkalt internasjonal innsats, som Enhanced Forward Presence og lignende tjeneste. Justissektorens veteraner vil også få et bedre tilbud med tiltaksplanen.

– Om lag 1500 representanter for norsk politi har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner siden 1989. De høster verdifulle erfaringer i tjenesten, men oppfølgingen når de kommer tilbake til tjenestestedet, kan variere fra sted til sted. Jeg vil se på muligheten for at politiets personell kan få samme type likere oppfølging som Forsvarets veteraner, men tilpasset justissektorens behov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.