Lokalt ansatte i internasjonale operasjoner

Forsvaret har de siste tiårene deltatt i internasjonale operasjoner, og har ved flere anledninger ansatt lokale for å løse enkelte oppgaver. Forsvaret vil også i fremtiden delta i internasjonale operasjoner, og det er i denne anledning behov for en overordnet policy for Forsvarets ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner.

Forsvaret har de siste tiårene deltatt i internasjonale operasjoner, og har ved flere anledninger ansatt lokale for å løse enkelte oppgaver. Det har fra ulike hold, også via media, vært argumentert for at Forsvaret har ansvar for lokalt ansatte utover det som følger av det rettslige rammeverket, og også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Argumentene har vært knyttet opp mot sikkerhetsforholdene i det aktuelle operasjonsområdet, og karakteren av de arbeidsoppgavene som har vært utført av den lokalt ansatte. Ulike operasjoner innebærer ulike utfordringer knyttet til hvilke arbeidsoppgaver som utføres av lokalt personell, de rettslige rammene oppgavene utføres under og sikkerhetsmessige forhold. Det foreligger ingen overordnet policy for disse forholdene. Forsvaret vil også i fremtiden delta i internasjonale operasjoner, og det er i denne anledning behov for en overordnet policy for Forsvarets ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner.

Les rapporten her (i pdf).