Holdning, etikk og ledelse (HEL)

Ulike virksomheter i sektoren, blant annet Forsvaret, har lenge integrert verdidimensjonen i sin virksomhet. Holdning, etikk og ledelse (HEL) skal ha mye av den samme funksjonen. Det nye med HEL har vært at arbeidet er løftet til strategisk nivå, og at virksomhetene styres og rapporterer på HEL. Å arbeide med holdninger, etikk og ledelse er en grunnleggende forutsetning for en moderne kompetanseorganisasjon.

HEL knyttes til forvaltning av materielle, menneskelige og økonomiske ressurser, operativ evne, omdømme nasjonalt og internasjonalt, medarbeiderskap og lederskap, næringslivskontakt, samfunnsansvar, dilemmaer i operasjoner, faglig integritet, code of conduct og veteranarbeid m.m.

HEL-arbeidet hviler på tre pilarer: Forsvarssektorens og etatenes egne verdigrunnlag, arbeidet med kompetansebygging, kulturbygging, systemer/strukturelle hjelpemidler og samfunnsansvar, samt oppfølging av lokale handlingsplaner for HEL.