Hvor mye koster ubåtene?

Første ubåt skal leveres i 2029. I tillegg til ubåter, skal det anskaffes våpen. Dette ligger utenfor selve ubåtanskaffelsen. Anskaffelsen av våpen vil starte etter kontraktsignering på de nye ubåtene. Det er også satt av midler til gjennomføringskostnader og usikkerhetsavsetning. Total kostnadsramme godkjent av Stortinget er på 45 milliarder kroner.