Historisk arkiv

Ubåt

Markerer tysk-norsk samarbeid om forsvar og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag markeres det tysk-norske samarbeidet om ubåter, missiler og industri ved verftet thyssenkrupp Marine Systems (tKMS) i Kiel i Tyskland. Kontraktene ble undertegnet 8. juli og var en milepæl i det bilaterale materiellsamarbeidet.

Våren 2017 vedtok Stortinget at Norge skulle investere i fire nye ubåter, men utredningen om hvilket konsept som skulle erstatte dagens ubåter startet ti år tidligere. Prosjektet har vært gjennom tre runder med ekstern kvalitetssikring og tre regjeringsbehandlinger før Norge og Tyskland inngikk et strategisk samarbeid for nye ubåter. Det er derfor en solid milepæl som markeres i dag. Samarbeidet med Tyskland tar utgangspunkt i at Tyskland og Norge sammen skal kjøpe identiske ubåter fra det tyske verftet tKMS.

- Det tysk-norske samarbeidet understreker det gode forholdet vi har i dag, og avtalene vi inngår om industrielt samarbeid, om ubåter og om missiler vil også ha ringvirkninger for norske arbeidsplasser og for NATOs evne til å samhandle i operasjoner. Ubåter bidrar til å sikre Norges maritime interesser og er avgjørende for å kunne sikre egne maritime grenser samt NATOs maritime flanke i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det tysk-norske samarbeidet har allerede ført Tyskland og Norge nærmere hverandre, og synergier både på militær og sivil side er allerede synlige. På sikt kan samarbeidet føre til mer konkurransedyktig industri og flere arbeidsplasser i høyteknologiske yrker.

- Vi er svært fornøyde med den industrielle avtalen, og vi tror at dette samarbeidet legger til rette for begge nasjoners interesser. Den industrielle avtalen favner bredt strategisk og det tror vi vil styrke de allerede gode forsvars- og sikkerhetspolitiske båndene mellom våre to land, sier forsvarsministeren.

Markering av tysk-norsk kontrakt
Det var statssekretær Tone Skogen som representerte Norge under makeringen i Kiel. Fra venstre: direktør Mette Sørfonden (Forsvarsmateriell), viseadmiral Carsten Stawitzki, ambassadør Petter Ølberg, statssekretær Tone Skogen, statssekretær Benedikt Zimmer, materielldirektør Morten Tiller og ekspedisjonssjef Anders Melheim. Foto: Kai Morkestrand/MFA