Organiseringen av ubåtprogrammet

Ubåtprogrammet er et investeringsprogram i Forsvarsdepartementet, som ledes av Avdeling for investeringer.

De primære aktørene i prosjektet nasjonalt er:

  • Forsvarsdepartementet: Prosjekteier
  • Forsvarsmateriell: Prosjektansvarlig
  • Forsvaret: Brukeransvarlig
  • Forsvarets forskningsinstitutt: Forsknings- og utredningsstøtte
  • Forsvarsbygg: Eiendom, bygg og anlegg   

For mediehenvendelser, send en e-post til fdinfo@fd.dep.no