Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet

Forsvarsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene har reforhandlet særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet. Avtalen har virkning fra 1. januar 2016 og gjelder frem til 31. desember 2017.

Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet: Særavtale NATO.pdf