Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene er enige om en revidert særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Oppdatert 16. oktober 2023


Her finner du gjeldende særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med virkning fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023.

Her er vedleggene: