Næringsutvikling og jobbskaping

Mange utviklingsland har i dag en politisk målsetting om å tiltrekke seg økte investeringer og bli uavhengige av bistand.

Å bidra til at veksten fremover er inkluderende, skaper arbeidsplasser og er bærekraftig står sentralt i norsk innsats i utviklingsland. Bistanden skal brukes slik at den bidrar til å utløse private investeringer og jobbskaping.

Uten en bedre fordeling av gevinstene ved økonomisk vekst vil man ikke være i stand til å oppnå bærekraftsmålet om å utrydde ekstrem fattigdom.

Den norske satsingen på klimatilpasset landbruk og matsikkerhet er viktige bidrag for å utvikle selvbergingslandbruk til mer produktivt og kommersielt jordbruk, som kan gi folk på landsbygda nye muligheter og bidra til mer inkluderende nasjonal vekst. Dette er i tråd med 2030-agendaens prioritering av produktiv virksomhet for å bekjempe fattigdom.

Energitilgang er en grunnleggende forutsetning for næringsutvikling og jobbskaping, samtidig som utvikling av fornybar energi er avgjørende i klimasatsingen.

Norge kan gjennom programmer som Olje for utvikling, Skatt for utvikling, Fisk for utvikling og engasjement innen energisektoren bidra til at rammebetingelsene for næringsutvikling og private investeringer bedres.

Se også Norfunds nettsider.

Til toppen