Om bærekraftsmåla

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmåla ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenhang. De gjelder for alle land og er eit veikart før den globale innsatsen for ei bærekraftig utvikling.

Logo for FNs bærekraftsmål

Dokumenter

Statistikk

Andre nettsider om bærekraftsmålene

Logo for FNs bærekraftsmål