Dokumenter, statistikk og andre nettsider om bærekraftsmålene

På denne siden finner du ulike kilder til informasjon i arbeidet med bærekraftsmålene

Logo for FNs bærekraftsmål

Dokumenter

Statistikk

Andre nettsider om bærekraftsmålene