Historisk arkiv

One year closer 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

Den nye statusrapporten for hvor langt Norge har kommet med gjennomføring av bærekraftsmålene er nå klar. Rapporten har fått navnet «One Year Closer 2018».

De 17 bærekraftsmålene skisserer hvilke forutsetninger som bør være på plass for en positiv samfunnsutvikling. Målene er også et veikart for hvordan det internasjonale samfunnet i fellesskap skal løse globale utfordringer som fattigdom, konflikter, ekstremisme, migrasjon og klimautfordringer. Bærekraftsmålene er derfor en viktig en viktig rettesnor for Norges innenriks, utenriks- og utviklingspolitikk.

Fra forsiden av rapporten om Norges arbeid med bærekraftsmålene.
Fra forsiden av rapporten om Norges arbeid med bærekraftsmålene. Foto: Scream Media/Norad


Rapporten har forord av finansminister Siv Jensen, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og uttviklingsminister Nikolai Astrup, og den beskriver Norges omfattende engasjement for å følge opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene.