One Year Closer 2016

Statusrapport for Norges oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene i løpet av det året som har gått siden statsminister Erna Solberg presenterte Norges første statusrapport for FN i New York.

One Year Closer - Status report 2016 (pdf)
Norway's progress towards the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

One year closer - report
One year closer - report Foto: Norad