Historisk arkiv

One year closer 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

I forordet slår utenriksminister Søreide, utviklingsminister Ulstein og finansminister Jensen fast at norsk oppfølging går i riktig retning, og at Norge vil fortsette å spille en konstruktiv rolle for å støtte våre partnere i deres arbeid med å realisere målene.  

Denne årsrapporten forteller om hvordan sivilsamfunnet, akademia, privat sektor, arbeidslivsorganisasjoner og det offentlige følger opp bærekraftsmålene.

Fra forsiden av rapporten om Norges arbeid med bærekraftsmålene 2019
Fra forsiden av rapporten om Norges arbeid med bærekraftsmålene 2019. Foto: Bo B. Randulff / Woldcam