Statsråd Mehl innlegg på pressekonferanse om utlevering av Arfan Bhatti fra Pakistan til Norge

(sjekkes mot framføring)

God morgen.
Arfan Qadir Bhatti er nå på et fly til Norge, hvor han blir eskortert av norsk politi.

Bhatti er sikta for medvirkning til grov terrorhandling, som har en strafferamme på inntil 30 år og flere andre alvorlige forbrytelser knyttet til 25. juni 2022.

Det har vært svært viktig for regjeringen og norske myndigheter å få Bhatti
utlevert fra Pakistan.

Når vi nå har lyktes, kan det gi oss flere svar på hva som skjedde den forferdelige natta 25. juni 2022, og bidra til å stille de skyldige til ansvar.

Om Bhatti er skyldig i det han er sikta for, er det nå opp til rettssystemet å avgjøre.

Vi er mange som har jobbet med utleveringssaken over lang tid. Når pakistanske myndigheter nå har besluttet å utlevere Bhatti, er det et resultat av et svært godt samarbeid med pakistanske myndigheter. Den norske ambassaden i Islamabad har også fulgt saken tett.

Jeg vil rekke en takk til alle som har bidratt.

Bhatti har, som kjent, oppholdt seg i Pakistan siden før terrorhandlingene 25. juni.

Ettersom han er sikta i saken, er det svært viktig at han kommer til Norge.

Utlevering er et veldig viktig redskap, blant annet for å forhindre at noen kan unngå straff for lidelse som er påført andre.

Når noen er sikta i en så alvorlig sak, må politiet og rettsvesenet
få gjøre jobben sin.

Uansett hvor i verden noen befinner seg, så må de vite at hvis de medvirker til alvorlige terrorhandlinger i Norge, så vil norske myndigheter gjøre alt vi kan for å rettsforfølge dem og stille de skyldige til ansvar.

Og så må etterforskning og eventuelt tiltale og dom avgjøre skyldspørsmålet,
sånn som i denne saken.

Vi har møtt mange berørte etter 25. juni som syns det er vanskelig å leve
med at vi ikke har alle svar, og vanskelig å gå videre når det fortsatt er så mye vi ikke vet. Det er mange som har vært redde, usikre, sinte og særlig i det skjeve miljøet.

Det pågår nå en rettssak som krever mye av alle dere, og nyheten som kommer i dag vil kanskje også vekke sterke og vonde følelser hos mange.

Til dere vil jeg si at denne dagen åpner muligheten for at vi kan
komme ett skritt videre. Utleveringen legger til rette for at rettssystemet kan virke, og jeg håper, som dere, at dette kan gi oss flere svar.

Som justisminister kan jeg ikke kommentere en pågående straffesak, og spørsmål om denne må derfor rettes til påtalemyndigheten og Oslo politidistrikt.

Norge sendte i september 2022 en formell begjæring om utlevering til Pakistan av Bhatti. Justis- og beredskapsdepartementet fremma begjæringen via diplomatiske kanaler etter prosedyrene i utleveringsloven, og saken har vært behandlet av departementet etter gjeldende regler.

Både norsk og pakistansk lovgivning åpner for at utlevering kan skje uten at det foreligger noen gjensidig utleveringsavtale, og jeg er takknemlig for
Pakistans velvillige bistand, og at de har etterkommet vår begjæring i denne saken.

En begjæring om utlevering avgjøres av myndighetene i landet personen skal utleveres fra, og denne saken er derfor behandlet etter gjeldende regler og prosedyrer i pakistansk lovgivning.

Den pakistanske regjeringen besluttet endelig utlevering den 15. februar, og mer nylig forkastet Islamabad High Court en form for anke, som åpna for at vi kunne effektuere utleveringen i dag.

Når vi nå har jobba intenst med dette siden september 2022, så
kan det høres lenge ut, men i utleveringssammenheng så er dette relativt raskt, og sammenlignet med andre utleveringssaker til Norge fra land utenfor Europa, så har dette tatt relativt kort tid.

Jeg vil derfor igjen takke pakistanske myndigheter for deres kontinuerlige oppfølging og gjennomføring av utleveringen.

Den videre behandlingen av straffesaken mot Bhatti er det, som nevnt, påtalemyndigheten som er ansvarlig for, og spørsmålet om dette må rettes dit.

Fra og med utleveringen fant sted i Pakistan, og når Bhatti kommer til Norge, så vil han bli tatt hånd om av norske myndigheter på en betryggende måte.

Takk.