Organisering og ledelse i JD

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).