Om Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av to statsråder: justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Til toppen