Organisering og ledelse i JD

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP).