Organisering og ledelse i JD

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).