Organisering og ledelse i JD

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av to statsråder: justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (i permisjon) og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. I Waras permisjon har samferdselsminister Jon Georg Dale inntil videre ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

Til toppen