Organisering og ledelse i JD

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Til toppen