Om Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.