Polaravdelingen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Polaravdelingens arbeidsoppgaver er departementets fagsaker i de norske polarområdene (Arktis og Antarktis).