Polaravdelingen

Polaravdelingen har ansvaret for å koordinere saker som angår polarområdene i statsforvaltningen – Arktis med Svalbard og Jan Mayen og Antarktis.

Ett viktig virkemiddel i arbeidet er Det interdepartementale polarutvalget, som er et rådgivende organ for regjeringen. Polarutvalget drøfter alle saker av viktighet for forvaltningen av polarområdene. Justis- og beredskapsdepartementet leder utvalget og avdelingen har ansvar for sekretariatet.

Polaravdelingen er administrativt overordnet Sysselmesteren på Svalbard, som mottar sine driftsmidler over Svalbardbudsjettet. Avdelingen tar også del i internasjonale prosesser som gjelder Arktis og Antarktis.