Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

Avdelingen har ansvar for støttefunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, HR- og arbeidsgiverspørsmål, intern sikkerhet, digitalisering og IKT-utvikling i departementet, tilrettelegging for hensiktsmessige arbeidsprosesser og koordinering av internasjonale spørsmål.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Koordineringsseksjonen

  Koordineringsseksjonen har ansvar for saksflyt og koordinering av saker hos politisk og administrativ ledelse, herunder internasjonale møter og reiser. Statsrådens og departementsrådens forværelse hører under seksjonen. Seksjonen har også ansvar for koordinering av saker på foreleggelse eller høring i JD. Seksjonen har ansvar for avdelingens planleggings- og styringsprosesser.

  Avdelingsdirektør Sissil Pettersen

 • Seksjon for HR, lederstøtte og dokumentasjon

  Departementets HR-funksjon, arbeidsgiverfunksjonen, HR-saker i sektor og departementets lønns- og personalpolitikk ligger i denne seksjonen. Seksjonen har også ansvar for kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering.

  Avdelingsdirektør Solveig Nowacki

 • Seksjon for IKT-drift, digitalisering og sikkerhet

  Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av departementets IKT-systemer, samt nye brukervennlige digitale løsninger. Under seksjonen hører enhet for intern sikkerhet med ansvar for daglig sikkerhetsarbeid i departementet. I tillegg forvalter enheten avtaler for drift av departementets lokaler.

  Avdelingsdirektør Trond Digranes