Administrasjons- og økonomiavdelingen

Administrasjons- og økonomiavdelingen er departementets administrasjons- og driftsavdeling. Avdelingen har blant annet ansvar for departementets lønns- og personalpolitikk, samordning av budsjettarbeidet internt i departementet og for justissektoren, samt departementets styringssystemer.

Den overordnede målsettingen for avdelingen er å utvikle et administrativt apparat som på en effektiv måte gjennomfører justis- og beredskapspolitikken.

Administrasjons- og økonomiavdelingen er departementets administrasjons- og driftsavdeling og har ansvar for blant annet lønns- og personalpolitikken, departementets arkiv, organisasjonsanalyser, forskning og samordning av budsjettarbeidet internt og for sektor. Avdelingen har også et overordnet ansvar for IKT i justissektoren.

Avdelingen har følgende seksjoner: