Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen er departementets administrasjons- og driftsavdeling. Avdelingen har blant annet ansvar for lønns- og personalpolitikken, departementets arkiv, organisasjonsanalyser og IKT.

Den overordnede målsettingen for avdelingen er å utvikle et administrativt apparat som på en effektiv måte gjennomfører justis- og beredskapspolitikken.

Avdelingen har følgende seksjoner: