Hálddahus- ja ekonomiijaossodat

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Justis- ja politidepartementta

Hálddahus- ja ekonomiijaossodat lea departemeantta hálddahus- ja doaibmaossodat. Ossodagas lea earret eará ovddasvástádus departemeantta bálká- ja bargiidpolitihkkii, ovttastahttit bušeahttabarggu siskkáldasat departemeanttas ja justiisasektoris ja ovttastahttit departemeantta stivrenvuogádagaid.