Gulahallanovttadat

Gulahallanovttadat lea fágaossodagaid ja politihkalaš ja hálddahuslaš jođihangotti gulahallanfágalaš ráđđeaddi.