Politiijaossodat

Politiijaossodat galgá mearridit váldolinnjáid ja fuolahit politiija- ja leansmánneovttadagaid bajimuš dási jođihanovddasvástádusa ja riikkaidgaskasaš politiijaovttasbarggu. Ossodaga ovddasvástádussii gullá maid earret eará veahkehit hábmet ja čađahit kriminálapolitihka, politiija guoskevaš lágat ja láhkamearrádusat, sihkkarvuohta- ja politiijagearggusvuohta ja etáhtastivrejupmi.

Organiseren
Politiijaossodat lea organiserejuvvon viđa sekšuvdnii:

  • Kriminálasekšuvdna
  • Njuolggadussekšuvdna
  • Stivren-, hálddašan- ja ovddidansekšuvdna
  • Ekonomiija, olgoriikahálddašeami ja analysa sekšuvdna
  • Sihkkarvuođa- ja gearggusvuođasekšuvdna