Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene og ivareta det overordnede etatsledersansvaret for politi- og lensmannsetaten og for det internasjonale politisamarbeidet.

Avdelingens ansvarsområder omfatter blant annet bidrag til utforming og gjennomføring av kriminalpolitikken, lover og regelverk knyttet til politiet, sikkerhet- og politiberedskap samt etatsstyring.

Avdelingen har følgende seksjoner:

Til toppen