Innvandringsavdelingen

Innvandringsavdelingen (INN) har det overordnede ansvaret for å samordne og gjennomføre statens flyktning- og innvandringspolitikk.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), samt overordnet ansvar for driften av statlige asylmottak. Avdelingen har også ansvaret for utlendingslovgivningen med tilhørende forskriftsverk, samt å ivareta norske interesser knyttet til beskyttelse og migrasjon i EU og Norges deltagelse i Schengen-samarbeidet og i en rekke internasjonale organisasjoner som FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) og International Organisation for Migration (IOM).

Avdelingen har følgende seksjoner:

Til toppen