Innvandringsavdelingen

Innvandringsavdelingen (INN) har det overordnede ansvaret for å samordne og gjennomføre statens flyktning- og innvandringspolitikk.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), samt overordnet ansvar for driften av statlige asylmottak. Avdelingen har også ansvaret for utlendingslovgivningen med tilhørende forskriftsverk, samt å ivareta norske interesser knyttet til beskyttelse og migrasjon i EU og Norges deltagelse i Schengen-samarbeidet og i en rekke internasjonale organisasjoner som FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) og International Organisation for Migration (IOM).

Spørsmål om innreiserestriksjoner og gjeldende regelverk blir for tiden behandlet av UDI.

Avdelingen har følgende seksjoner: