Migrasjons- og flyktningseksjonen (MFS)

Europapolitikk og globalt samarbeid, UNHCR, overføringsflyktninger, retur og tilbakevending.