Migrasjons- og flyktningseksjonen (MFS)

Europapolitikk og globalt samarbeid, UNHCR, overføringsflyktninger, retur og tilbakevending.

Europapolitikk og globalt samarbeid, UNHCR

Seksjonen har ansvaret for saker vedrørende norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et globalt og europeisk perspektiv, herunder koordinering av avdelingens arbeid overfor EU/Schengen og andre internasjonale organisasjoner, herunder UNHCR, IGC, NSHF med videre. 

Overføringsflyktninger

Seksjonen har ansvaret for spørsmål knyttet til gjenbosetting av flyktninger.

Retur/tilbakevending

Seksjonen har ansvar for arbeidet med retur og tilbakevending.