Budsjett-, styrings-, og mottaksseksjonen (BSM)

Seksjonen har blant annet ansvar for etatsstyring, økonomistyring og budsjett samt organisering av og innholdet i innkvarteringstilbudet til asylsøkere i Norge.