Regelverks- og praksisseksjonen (RPS)

Utlendingsregelverk, praksisstyring, menneskerettigheter og overvåkningsorganer.