Regelverks- og praksisseksjonen (RPS)

Utlendingsregelverk, praksisstyring, menneskerettigheter og overvåkningsorganer.

Utlendingsregelverk/Praksisstyring

Seksjonen har ansvar for lov- og forskriftsarbeid på utlendingsfeltet (utenom EØS- og arbeidsinnvandring), samt praksisstyring av utlendingsforvaltningen.

Sentrale temaer i seksjonens portefølje er ulike grunnlag for opphold, herunder asyl, familieinnvandring, opphold på humanitært grunnlag og studier.

Menneskerettigheter og overvåkningsorganer

Seksjonen rapporterer også til internasjonale organer som FN, Europarådet m.fl. og behandler spørsmål knyttet til menneskerettigheter på feltet.