Avdelinger

Lovavdelingen

Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.

Justisdepartementets lovavdeling skal bidra til å sikre kvalitet i lovgivningen. Avdelingen:

 • gir juridiske råd til regjeringen og departementene. 
 • har ansvar på sentrale områder som statsrett, forvaltningsrett, strafferett, prosess, kontraktsrett, tingsrett, erstatningsrett, arverett og deler av familieretten.
 • har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket. Alle lovforslag med unntak av skattelovforslag skal forelegges avdelingen for lovteknisk gjennomgåelse. Avdelingen bistår andre departementer i deres lovarbeid gjennom råd og synspunkter på utformingen av nye lover og endringslover.
 • deltar i internasjonale fora innenfor avdelingens fagområder, herunder i forhandlinger om internasjonale avtaler.

Mer om Lovavdelingen

Lovavdelingens tolkningsuttalelser
Lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen besvarer henvendelser, først og fremt fra andre departementer, om hvordan lovverket skal forstås. Svar gis i form av en tolkingsuttalelse.

Jobb i Lovavdelingen
Våre medarbeidere får fra første stund arbeide med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål. Møt våre medarbeidere og les om vår praktikantordning og hvordan det er å jobbe hos oss. 

Festskrift - Lovavdelingen 100 år - 1885-1985 (pdf)
Festskriftet inneholder en interessant blanding av artikler om Lovavdelingens historie, avdelingens mange oppgaver og roller anno 1985. Siden det ikke lenger er mulig å oppdrive trykte eksemplarer av festskriftet, har vi besluttet å legge det ut her som en markering av avdelingens 125-årsjubileum.


Avdelingen har følgende enheter:

 • Enheten for strafferett og prosess

  Enheten har ansvar for strafferett, norsk og internasjonal straffeprosess, sivilprosess, menneskerettsspørsmål i strafferett og prosess, personvernlovgivningen og nordisk lovsamarbeid.

 • Enheten for offentlig rett

  Enheten har ansvar for statsrett, alminnelig forvaltningsrett, ekspropriasjon og generelle lovgivningsspørsmål. I samarbeid med Utenriksdepartementet har enheten dessuten ansvar for folkerett, EØS/EU-rett og internasjonale menneskerettigheter.

 • Enheten for privatrett

  Enheten har ansvar for kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, tingsrett, panterett, konkursrett, inkasso, tvangsfullbyrding, arverett, familierett, vergemål, interlegal rett, internasjonal sivilprosess og deler av transportretten.