Enheten for privatrett

Enheten har ansvar for kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, tingsrett, panterett, konkursrett, inkasso, tvangsfullbyrding, arverett, familierett, vergemål, interlegal rett, internasjonal sivilprosess og deler av transportretten.