Avdeling for økonomi og styring

Avdeling for Økonomi og styring (ØS) er en stabsfunksjon for departementsråden. Avdelingen skal koordinere arbeidet med høringssaker, departementsforeleggelser og regjeringsnotater fra andre departementer, og arbeidet med statsbudsjettet i JD.

Avdelingen skal også koordinere arbeidet med internasjonale saker, møter og reiser. Videre skal ØS tilrettelegge og bidra til strategisk og helhetlig styring og kontroll av departementet og sektoren, og sikre at styringen bygger på gode beslutningsgrunnlag med analyser, forskning og konsekvensutredninger.

Avdelingen samordner også departementets arbeid med saker fra Riksrevisjonen. Avdelingen skal skape merverdi i departementet gjennom koordinering, bistand, rådgivning og kvalitetssikring innenfor enhetens ansvarsområder.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Styringsseksjonen

    Seksjonen  består av følgende tre faggrupper: Internasjonalt arbeid, økonomi og strategi og styring.

  • Koordineringsseksjonen

    Koordineringsseksjonen består av følgende tre faggrupper: Høringssaker, statsbudsjett og prosjektstyring. Koordineringsseksjonen består av: Faggruppe høringssaker, faggruppe statsbudsjett og faggruppe prosjektstyring. Koordineringsseksjonen forbereder og følger opp departementsrådens ledermøter med ekspedisjonssjefene.