Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har en sentral rolle i utviklingen av kriminalpolitikken.


Avdelingen skal sikre at departementet har et kunnskapsbasert, helhetlig og langsiktig perspektiv på arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, herunder straffegjennomføringen.

Avdelingen har ansvar for konfliktrådsloven og straffegjennomføringsloven og  etatsstyringsansvaret for Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene.

Avdelingen har følgende seksjoner: