Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har en sentral rolle i utviklingen av kriminalpolitikken.

Avdelingen har ansvar for straffegjennomføringen, det vil si styring av kriminalomsorgen og konfliktrådet, herunder budsjett, regelverk (straffegjennomføringsloven og konfliktrådsloven) og langsiktig planlegging.

Avdelingen har også ansvar for å utvikle kunnskap om kriminalitetsutviklingen og utfordringene denne gir for straffesakskjeden og sektoren for øvrig. Kunnskap om kriminaliteten omfatter omfang av kriminalitet, utviklingstrekk og faktorer som påvirker kriminaliteten på kort og lang sikt, og hva som virker for å forebygge og bekjempe kriminaliteten.

Avdelingen har følgende seksjoner: