Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har ansvar for kriminalomsorg og fengsler, forebygging av kriminalitet, vold i nære relasjoner og arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Til toppen