Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging bidrar til utvikling av politikk innen kriminalitetsforebygging og straffesakskjeden for øvrig.

Avdelingen skal sikre at departementet har et kunnskapsbasert, helhetlig og langsiktig perspektiv på arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene, og bidrar også til styringsdialogen med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Riksadvokaten.

Til toppen