Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har en sentral rolle i utviklingen av kriminalpolitikken.

Avdelingen skal sikre at departementet har et kunnskapsbasert, helhetlig og langsiktig perspektiv på arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, herunder for straffegjennomføringen.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene, og bidrar også til styringsdialogen med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Riksadvokaten.

Avdelingen har følgende seksjoner:

Til toppen