Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har en sentral rolle i utviklingen av kriminalpolitikken.

Avdelingen skal sikre at departementet har et kunnskapsbasert, helhetlig og langsiktig perspektiv på arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, herunder for straffegjennomføringen.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene, og bidrar også til styringsdialogen med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Riksadvokaten.

Til toppen