Ekspedisjonssjef Håvard Bekkelund

Håvard Bekkelund

E-post: haavard.bekkelund@jd.dep.no
Telefon: 22 24 51 69

Avdeling for kriminalitetsforebygging