Juridisk seksjon

Juridisk seksjon har ansvar for:

  • konfliktrådsloven og straffegjennomføringsloven med tilhørende forskrifter
  • lovarbeid på andre avdelingers områder (straffeloven og straffeprosessloven)
  • avdelingens arbeid med narkotika-, trafikk-, miljø-, økonomisk- og arbeidslivskriminalitet
  • benådning, soningsoverføring og internasjonalt arbeid.
Til toppen